Bc. Karolína Krištofíková

Master's thesis

Instructions For Pair Work/Group Work and Response of Students Using Conversation Analysis

Instructions For Pair Work/Group Work and Response of Students Using Conversation Analysis
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zadáváním instrukcí a reakcemi studentů v kontextu EFL tříd. Konkrétněji tato práce pozoruje, jakým způsobem zadává učitel instrukce pro párovou anebo skupinovou práci a jak následně studenti reagují na tyto pokyny. Práce se zaměřuje na komunikativní aktivity, které jsou určené pro práci v párech nebo skupinách. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat instrukce a …more
Abstract:
This thesis deals with instruction-giving in EFL classrooms and students´ reactions to those instructions. More specifically the thesis looks at the way teacher gives instructions for pair work or group work and how the students react. The focus is on communicative activities designed for pair work or group work. EFL classroom environment is in context with Czech upper – upper secondary schools. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature