Jan Šimek

Bakalářská práce

Cévní mozková příhoda z pohledu laické veřejnosti.

Cerebral stroke from the point of view of the general public.
Anotace:
Tato bakalářská práce zjišťuje informovanost laické veřejnosti o cévních mozkových příhodách. Teoretická část je zaměřena na druhy cévních mozkových příhod, příčiny, příznaky, rizikové faktory a v neposlední řadě na vyšetření a léčbu. Výzkumná část práce obsahuje analýzu a interpretaci dat získaných od 144 respondentů pomocí anonymního dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit, jaké informace o cévních …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to assess public awareness of stroke, The theoretical part is focused on the different types of cerebral strokes, their symptoms, signs, risk factors and last but not least diagnosis and therapy. The research part contains analysis and interpretation of data obtained from 144 respondents using anonymous survey. The purpose of the thesis is to identify the gaps in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Patrik Zelinka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimek, Jan. Cévní mozková příhoda z pohledu laické veřejnosti.. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií