Filip Wolf

Bakalářská práce

Posouzení rizik na dialyzačním středisku s ohledem na vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání

Risk Assessment at the Dialysis Center with Regard to the Occurrence of Occupational Injuries and Occupational Diseases
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení rizik na dialyzačním středisku s ohledem na pracovní úrazy a nemoci z povolání. Proces posouzení rizik se zaměřuje na profesi zdravotní sestry a vliv psychických a fyzických faktorů na její zdraví. Teoretická část definuje základní terminologii k BOZP, nemoc z povolání v kontextu statistických dat a popisuje proces posuzování rizik. Samostatná kapitola se věnuje …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to assess the risks connected with work at dialysis department regarding the health and diseases connected with such profession. The process of assessing these risks is focused on a profession of a nurse and the effect of physical and psychological factors on the health. The theoretical part defines the basic terminology of Health and Safety at Work Place, the occupational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Wolf, Filip. Posouzení rizik na dialyzačním středisku s ohledem na vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe