Bc. Michaela Pavlová

Bachelor's thesis

Přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie, se zaměřením na Euroregion Glacensis

Cross-border cooperation within the European Union focusing on the Euroregion Glacensis
Anotácia:
Bakalářská práce ?Přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie se zaměřením na Euroregion Glacensis? se zabývá významem přeshraniční spolupráce v Evropě. V první části uvádí stručný historický vývoj a možné formy spolupráce. Druhá část práce je orientována na finanční aspekt, představuje tedy fondy EU i podpůrné programy a iniciativy přeshraniční spolupráce. Třetí část popisuje formování česko-polských …viac
Abstract:
Bachelor thesis "Cross-border cooperation within the European Union, focusing on the Euroregion Glacensis' deals with the importance of cross-border cooperation in Europe. The first part presents a brief historical development and possible forms of cooperation. The second part is focused on the financial aspect, it presents the EU funds, supporting programmes and initiatives of cross-border cooperation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. Miloš Charbuský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlová, Michaela. Přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie, se zaměřením na Euroregion Glacensis. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2011 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní