Bc. Veronika Horáková

Bakalářská práce

Spolupráce orgánů činných v trestním řízení se znalci v odvětví psychiatrie, sexuologie a adiktologie

Cooperation of Criminal Justice with Experts in Psychiatry, Sexuology and Addictology
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývá tématem spolupráce orgánů činných v trestním řízení se znalci v odvětví psychiatrie, sexuologie a adiktologie. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části vymezím pojem duševní porucha a její rozdělení, dále se budu věnovat soudnímu znalectví a spolupráci orgánů činných v trestním řízení se soudními znalci. Praktickou část …více
Abstract:
My bachelor‘s thesis deals with the Theme „Cooperation of Criminal Justice with Experts in Psychiatry, Sexuology and Addictology. The thesis is devided into two parts. The theoretical and the practical part. In the theoretical part, I will define the concept of mental disorder and it’s division. I will also focus on Judicial expertise and cooperation of Criminal Justice with experts. I devote the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Ladislav Procházka
  • Oponent: Mgr. Ondřej Zatloukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní