Ondřej Chlebuch

Bachelor's thesis

Marketingová strategie společnosti Hyundai Centrum CB, s.r.o.

Marketing Strategy of the Hyundai Centrum CB, Ltd
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza marketingové strategie společnosti Hyundai Centrum CB s.r.o. Z této analýzy budou vycházet návrhy na změnu a případná doporučení. Teoretická část práce se věnuje marketingovým strategiím, segmentaci trhu a jednotlivým marketingovým strategiím. V praktické části bude s využitím vhodných metod provedena analýza marketingové strategie. Výstupem praktické části bakalářské …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the marketing strategy of Hyundai CB Centrum Ltd. The result of this analysis will be proposals to amend and recommendations. The theoretical part is devoted to marketing strategies, market segmentation and individual marketing strategies. In the practical part will be using using suitable methods. In the practical part is an analysis of the marketing strategy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Taťána Hajdíková
  • Reader: Ondřej Lešetický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53296