Martin OLŠAN

Bakalářská práce

Potenciál metody Cesty hrdiny pro pracovníky v pomáhajících profesích s ohledem na osobní a profesní rovinu

The potential of Hero's journey method not only for special pedagogue
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vnímání potenciálu metody Cesty hrdiny pohledem pracovníků v pomáhajících profesích. Zohledňuje přitom osobní a profesní rovinu a možný přenos zkušenosti do běžného života. Výzkumné šetření je realizováno kvalitativní formou za využití polostrukturovaného rozhovoru. Analýza dat je provedena otevřeným kódováním a interpretace pomocí techniky vyložení karet.
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the perception of the potential of the Hero's journey method from the perspective of workers in helping professions. It considers the personal and professional level and the possible transfer of experience into everyday life. The research survey is carried out in a qualitative form using a semi-structured interview. Data analysis is performed by open coding and interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OLŠAN, Martin. Potenciál metody Cesty hrdiny pro pracovníky v pomáhajících profesích s ohledem na osobní a profesní rovinu. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 88x9ip 88x9ip/2
10. 7. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10. 7. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.