Bc. Markéta Suchánková

Master's thesis

Koncepce marketingové strategie Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně

Concept of marketing strategy of Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra in Zlín
Abstract:
Cílem této diplomové práce je na základě provedené rozsáhlé analýzy a benchmarkingu dosavadní marketingové strategie Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně identifikovat silné, slabé stránky, příležitosti a rizika, a následně pak definovat ucelenou koncepci marketingové strategie, jež slouží jako východisko pro tvorbu strategického plánu zlínské filharmonie v dlouhodobém časovém horizontu. Práce se …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze and benchmark the existing marketing strategy of Bohuslav Martinů Philharmonic in Zlín to identify strengths, weaknesses, opportunities and risks and then to define a comprehensive concept of marketing strategy that serves as a basis for the strategic plan of the Zlín Philharmonic in the long- time horizon. In addition to the analysis, the work consists …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Filip Hrůza
  • Reader: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management