Bc. Markéta Suchánková

Diplomová práce

Koncepce marketingové strategie Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně

Concept of marketing strategy of Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra in Zlín
Anotace:
Cílem této diplomové práce je na základě provedené rozsáhlé analýzy a benchmarkingu dosavadní marketingové strategie Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně identifikovat silné, slabé stránky, příležitosti a rizika, a následně pak definovat ucelenou koncepci marketingové strategie, jež slouží jako východisko pro tvorbu strategického plánu zlínské filharmonie v dlouhodobém časovém horizontu. Práce se …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze and benchmark the existing marketing strategy of Bohuslav Martinů Philharmonic in Zlín to identify strengths, weaknesses, opportunities and risks and then to define a comprehensive concept of marketing strategy that serves as a basis for the strategic plan of the Zlín Philharmonic in the long- time horizon. In addition to the analysis, the work consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza
  • Oponent: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře