Theses 

Značka La Femme Mimi - představitel slow fashion v ČR – Thu Huong Truong

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Thu Huong Truong

Bakalářská práce

Značka La Femme Mimi - představitel slow fashion v ČR

La femme MiMi - the representative of slow fashion in Czech republic

Anotace: Tato bakalářská práce je případovou studií české módní značky La femme MiMi v souvislosti se slow fashion. V teoretické části autorka přibližuje problematiku fast fashion a popisuje slow fashion jako její řešení. Dále se práce věnuje módnímu marketingu. V praktické části jsou slow fashion zásady analyzovány na praktickém příkladu značky La femme MiMi. Autorka si klade za cíl zhodnotit pomocí kvalitativního výzkumu, zda si česká značka La femme MiMi při produkci dvou kolekcí ročně zachovává slow fashion postupy a principy a analyzovat jestli značka dostatečně využívá marketingové nástroje k propagaci svých slow fashion výrobních postupů. Na závěr autorka navrhne vlastní doporučení na zkvalitnění marketingové komunikace, pomocí kterých by se značka La femme MiMi mohla zviditelnit ve slow fashion segmentu.

Abstract: This bachelor thesis is a case study about czech fashion brand La femme Mimi in context of slow fashion. In the theoretical part the author introduces the issues of fast fashion and describes slow fashion as the solution for said problems. Later, the paper focuses on fashion marketing. In the practical part, slow fashion principles are shown on a practical example of La femme MiMi. With the help of qualitative research the author aims to evaluate if a czech fashion brand can keep its slow fashion principles and processes while producing two collections annually and analyse if the brand uses the marketing tools sufficiently to promote its slow fashion production. Finally the author will suggest steps for improvement of marketing communication, which would help La femme MiMi to have attention drawn to in the slow fashion segment.

Klíčová slova: zero waste, módní marketing, slow fashion, móda, fast fashion, La femme MiMi, udržitelnost

Keywords: slow fashion, fast fashion, sustainability, fashion, zero waste, La femme MiMi, fashion marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Barbara Hucková
  • Oponent: Mario Kubaš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77344


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:58, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz