Ing. Gabriela Bohabojová

Bakalářská práce

Fashion marketing na internetu - případová studie

The Fashion Marketing on the Internet - Case Study
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje fashion marketingu na internetu a následnou případovou studií vybraných značek společnosti Inditex, u kterých jsou zkoumány konkrétní možnosti využití nástrojů marketingové komunikace na internetu. K pochopení problému nejprve práce objasňuje jednotlivé pojmy marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu v analyzovaném oboru a následně jejich použití na internetu …více
Abstract:
This thesis deals with fashion marketing on the Internet and the subsequent case studies of selected brands of Inditex company, where are examined specific options of using the tools of marketing communication on the Internet. To understand the problem, this work is focusing on the individual terms of the marketing mix and marketing communication mix in the analyzed field and then thein use on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní