Ondřej Berný

Bakalářská práce

Fashion marketing se zaměřením na mikropodnik - Krispol fashion s.r.o.

Fashion marketing focused on the microenterprise – Krispol fashion s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fashion marketingem a jeho aplikací na společnost Krispol fashion s.r.o., jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba ručně šitých vázacích motýlků. Cílem bakalářské práce je zjištění vnímání marketingových aktivit společnosti jejími stávajícími zákazníky a jejich účast na těchto aktivitách. Hlavními zkoumanými marketingovými aktivitami jsou účast na módních trzích a prezentování …více
Abstract:
Bachelors thesis is focused on fashion marketing and its application on company Krispol fashion s.r.o., which engaged in manufacturing of handmade bow-ties. The objective of the bachelors thesis is a survey of how the companys marketing activities are percepted by the current customers and how these customers participate in such activities. The main marketing activities are participation in fashion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ondřej Pešek
  • Oponent: Regina Keferová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70010