Mgr. Barbora Orlická

Bakalářská práce

Uplatnění zdravotně postižených na trhu práce (soubor story a rozhovorů pro Hodonínský deník Rovnost)

Employment of disabled people on labour market (the set of stories and interviews for Hodonínský deník Rovnost)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem uplatnění osob se zdravotním postižením. Cílem práce je vytvoření tematických autorských textů pro Hodonínský deník Rovnost. Práce se skládá celkem ze čtyř částí. V teoretické části autorka charakterizuje žánr story a publicistický rozhovor a přibližuje také problematiku dopadů zdravotního postižení na pracovní uplatnění. Metodologickým východiskům se věnuje …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the topic of employment of disabled people. The aim of the thesis is to create thematic texts for Hodonínský deník Rovnost. The thesis consists of four parts. The author defines the genre of story and interview and focuses also on the issue of effects of physical disability on employment in the theoretical part. The methodology is explained in the following part. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Salaquardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika