Luděk VEBER

Bachelor's thesis

Vývoj a struktura dopravní nehodovosti na okrese Prachatice způsobený abúzem alkoholu

Progress and structure of motor vehicle accident frequency in the region of Prachatice caused by alcohol abuse
Abstract:
Práce je zaměřena na problematiku dopravní nehodovosti způsobené abúzem alkoholu na okrese Prachatice za období 1996 {--} 2006. Cílem práce je provést analýzu dostupných policejních statistik jak Policejního prezídia České republiky, tak i Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru vnější služby, Dopravního inspektorátu v Prachaticích. V úvodní části této práce je provedena charakteristika …more
Abstract:
The thesis focuses on the rate of road accidents resulting from alcohol abuse in the district of Prachatice in the period from 1996 to 2006. The objective of the thesis is to analyse available police statistical data of the Police Presidium of the Czech Republic, as well as the South Bohemian Regional Police Directorate, the Regional Department for External Service, and the Road Traffic Inspectorate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2009
Accessible from:: 7. 5. 2009
Identifier: 12904

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: PaedDr. Jaroslav Pangl

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEBER, Luděk. Vývoj a struktura dopravní nehodovosti na okrese Prachatice způsobený abúzem alkoholu. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2009 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta