Bc. Gabriela Trojanová

Diplomová práce

Stimulace a motivace zaměstnanců ve firmě

Stimulation and motivation of employees in company
Anotace:
V této diplomové práci je analyzován současný stimulační a motivační systém firmy. Teoretická část poskytuje všeobecný podklad pro následnou praktickou část práce, která čerpá z dotazníkového šetření zaměstnanců firmy. Dotazník je součástí práce a je podkladem pro změnu systému motivace zaměstnanců.
Abstract:
This diploma thesis analyzes the current stimulation and motivation system of the company. The theoretical part gives the general base of the practical part of the thesis which gains the information by asking employees via questionnaires. The questionnaire is the part of this particular thesis and it serves as the base for changes in motivation system of employees.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Drahomíra Dlouhá, CSc.
  • Oponent: Mgr. Iva Vondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting