Bc. Julie Kotrbová

Diplomová práce

Využití netradičních matematických pomůcek ve výuce žáků se specifickými poruchami učení

Using of unconventional mathematical aids for teaching students with specific learning disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím netradičních matematických pomůcek ve výuce žáků se specifickými poruchami učení, konkrétně využitím Montessori perlového materiálu a zlomkové věže. Této problematice se věnuje výzkumná část práce. Teoretická část práce se zabývá specifickými poruchami učení a Montessori pedagogikou. První a druhá kapitola seznamuje se specifickými poruchami učení, klasifikací, etiologií …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of unconventional mathematical teaching aids for students with the specific learning disabilities, specifically with the use of the Montessori golden beads and Montessori fraction tower. The research is dedicated to this subject. The theoretical part deals with the specific learning disabilities and Montessori pedagogy. The first and second chapter introduce the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy