Bc. Kateřina PIKALOVÁ

Diplomová práce

Dávky nemocenského pojištění a jejich aplikace v rámci koordinace sociálního zabezpečení

Sickness and Maternity Benefits in Cash and their application within the coordination of Social Security
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dávkami nemocenského pojištění a jejich aplikací v rámci koordinace sociálního zabezpečení. Smyslem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit výdělečné činné občany v případě krátkodobé ztráty výdělku, která je způsobena specifikovanými sociálními událostmi jako je nemoc, úraz, těhotenství a mateřství či potřeba ošetřování jiné osoby. V rámci teoretických východisek …více
Abstract:
The thesis deals with sickness and maternity benefits in cash and their application within the coordination of social security. The sense of health insurance benefits is to fix gainfully employed people in case of short-term loss of their incomes due to specified social events as illness, injury, pregnancy or maternity or in the case of after-care need for another person. Within the scope of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2010
Zveřejnit od: 11. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: Ing. Renáta Halásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIKALOVÁ, Kateřina. Dávky nemocenského pojištění a jejich aplikace v rámci koordinace sociálního zabezpečení. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta