Bc. Ondřej Grünwald

Bachelor's thesis

Statistické modelování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů a činnosti organizace

Statistical modeling and evaluation of economical indicators and working of organization
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybrané společnosti na základě použití metod finanční analýzy. Výsledky ekonomických ukazatelů slouží jako podklad pro odhalení zásadních nedostatků. Zmíněné návrhy napomáhají k celkovému zlepšení finanční situace společnosti.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on assessing the financial situation of the selected company based on the use of financial analysis. The results of economic indicators serve as a basis for revealing fundamental deficiencies. These proposals contribute to the overall improvement of the financial situation of the company.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Sýkorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting