Bc. Veronika Hegrová

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u pracovníků v domovech pro seniory

The Burnout Syndrome among Workers in Retirement Homes
Anotace:
Diplomová práce obsahuje teoretické poznatky vztahující se k problematice syndromu vyhoření u pracovníků v domovech pro seniory. Empirickou část práce tvoří kvantitativní výzkumná metoda, tato část také popisuje postupy při realizaci výzkumu a výsledky získané z analýzy dat. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit do jaké míry jsou pracovníci ohroženi syndromem vyhoření. Dále se práce zaměřuje na …více
Abstract:
This thesis contains theoretical knowledge concerning the problematics of the burnout syndrome affecting workers in retirement homes. The empirical part of the thesis includes a quantitative research method, as well as it describes the processes that go into the research realisation and the results acquired in data analysis. The main goal of the thesis is to determine the extent to which are the retirement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta