Bc. Marie Kučerová

Master's thesis

Marketingové strategie hnutí Fair trade

Marketing strategies of Fair trade systems
Abstract:
Diplomová práce se zabývá marketingovými strategiemi hnutí Fair trade. Tento druh mezinárodního obchodu je rozšířen do téměř všech vyspělých států Evropy i Severní Ameriky. Česká republika patří mezi země, které toto hnutí podporují, nicméně je stále nutné dbát na rozšíření povědomí mezi českými obyvateli. Z toho důvodu je pozornost věnována marketingu a jeho nástrojům. Teoretická část diplomové práce …more
Abstract:
The thesis deals with the marketing strategies of the Fair Trade movement. This kind of international trade is widespread in almost all developed countries of Europe and North America. Czech Republic belongs to the countries that support this movement, but it is still necessary to ensure awareness among Czech Citizens. For this reason, attention is paid to marketing and its tools. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze