Bc. Marie Kučerová

Diplomová práce

Marketingové strategie hnutí Fair trade

Marketing strategies of Fair trade systems
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovými strategiemi hnutí Fair trade. Tento druh mezinárodního obchodu je rozšířen do téměř všech vyspělých států Evropy i Severní Ameriky. Česká republika patří mezi země, které toto hnutí podporují, nicméně je stále nutné dbát na rozšíření povědomí mezi českými obyvateli. Z toho důvodu je pozornost věnována marketingu a jeho nástrojům. Teoretická část diplomové práce …více
Abstract:
The thesis deals with the marketing strategies of the Fair Trade movement. This kind of international trade is widespread in almost all developed countries of Europe and North America. Czech Republic belongs to the countries that support this movement, but it is still necessary to ensure awareness among Czech Citizens. For this reason, attention is paid to marketing and its tools. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze