Tomáš KOREL

Bachelor's thesis

Využití Linux operačních systémů ve výuce na školách

Linux operating system and its usage in schools
Abstract:
Tato práce analyzuje využitelnost operačního systému Linux a jemu dostupných programů v prostředí českých základních a středních škol. Představeny jsou některé známe linuxové distribuce, nabídnuty jsou distribuce zaměřené na vzdělávání. Hodnoceny jsou linuxové aplikace, které lze využít jako náhradu programů prostředí Windows. Představeny jsou také zkušenosti některých škol, které Linux ve své infrastruktuře …more
Abstract:
The goal of this thesis is to evaluate the possibility of using the Linux operating system and its additional software packages in the environment of contemporary Czech school as a substitute for the out-of-date Windows system, including (not exclusively) Windows XP and/or Windows Server. Several "classic" and educational Linux distributions are offered for consideration, including their basic description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Ing. Jiří Toman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOREL, Tomáš. Využití Linux operačních systémů ve výuce na školách. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/