Martina RYŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Edukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě

Education of pupils with ASD at Primary school for physically handicapped children in Opava
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá edukací žáků s poruchami autistického spektra na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Hlavním cílem je analyzovat vybrané výukové strategie žáků s PAS v prostředí uvedené školy a následně popsat jejich efektivitu při rozvoji v jednotlivých oblastech. Výzkumné šetření probíhalo od září 2015 do února 2016 a …more
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with the education of pupils with autism spectrum disorder at the Primary school for physically handicapped in Opava. The thesis is divided into theoretical and practical part. The main goal is to analyze chosen educational strategies of pupils at the above mentioned school?s environment and consequently describe their efectiveness in developing individual areas. The research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2016
Accessible from:: 5. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RYŠKOVÁ, Martina. Edukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta