Bc. Jiří Holoubek

Bachelor's thesis

Evoluce CRISPR-Cas systémů a jejich využití v editaci bakteriálních genomů

Evolution of CRISPR-Cas systems and their use in bacterial genome editing
Abstract:
Systémy CRISPR-Cas získané imunitní odpovědi se vyskytují přibližně u poloviny bakterií a tří čtvrtin archaeí. Doposud byly popsány dvě třídy, 6 typů a několik subtypů těchto systémů. Tato shrnující práce popisuje mechanizmy působení CRISPR-Cas systémů, jejich klasifikaci a evoluční události, které stojí za existencí tak velké diverzity těchto obranných systémů. Součástí je popis možného využití CRISPR …more
Abstract:
The CRISPR-Cas systems of adaptive immunity are widespread amongst half of the bacteria and three quarters of the archaea. Two classes, six types and several subtypes have been described. This review describes mechanisms of CRISPR-Cas systems, their classification and evolution events which stand behind the existence of such a wide diversity of these defense systems. It also includes a description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Juraj Bosák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta