Bc. Martin Trnka

Master's thesis

Mezinárodní měnový fond na rozcestí

International Monetary Fund on Crossroad
Abstract:
Mezinárodní měnový fond je jednou z největších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací, jejíž činnost má zásadní vliv na bezproblémový chod mezinárodního měnového systému a celkovou hospodářskou stabilitu ve světě. Cílem této diplomové práce je analyzovat hlavní činnosti Mezinárodního měnového fondu, kterými se snaží odstraňovat překážky bránící hladkému fungování mezinárodního hospodářství a dále …more
Abstract:
MMF is one of the biggest and most important international organisations, activity of which has primary impact on smooth functioning of the international monetary system and on the global economical stability all over the world. This thesis goal consists in analysis of MMF main activities, which should eliminate barriers that kill smooth functioning of the global economy, and in analysis of MMF future …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 10. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS