Bc. Martin Trnka

Master's thesis

Mezinárodní měnový fond na rozcestí

International Monetary Fund on Crossroad
Anotácia:
Mezinárodní měnový fond je jednou z největších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací, jejíž činnost má zásadní vliv na bezproblémový chod mezinárodního měnového systému a celkovou hospodářskou stabilitu ve světě. Cílem této diplomové práce je analyzovat hlavní činnosti Mezinárodního měnového fondu, kterými se snaží odstraňovat překážky bránící hladkému fungování mezinárodního hospodářství a dále …viac
Abstract:
MMF is one of the biggest and most important international organisations, activity of which has primary impact on smooth functioning of the international monetary system and on the global economical stability all over the world. This thesis goal consists in analysis of MMF main activities, which should eliminate barriers that kill smooth functioning of the global economy, and in analysis of MMF future …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 10. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. František Pavelka, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS