Bc. Michaela Petruchová

Bakalářská práce

Technologický postup zábrusu a vsazování brýlových čoček do různých typů brýlových obrub

Technological procedure of edging and putting the glass lenses in different eyeglass frames types
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postupem zábrusu brýlových čoček, popisem jednotlivých brousících zařízení a jejich možností při zpracování. Dále jsou uvedeny brýlové obruby, jejich rozdělení a vlastnosti. V poslední části je popis finálních anatomických úprav brýlí, po kterých jsou brýle a korekční pomůcky připraveny k výdeji zákazníkovi.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the procedure of edging the spectacle lenses, description of the particular edging machines and the machine processing options. Further, there is a specification of glasses frames, their division, and properties. In the last part, there is a description of final anatomical glasses adjustment, after which the glasses and correcting aids are ready to be given to the customer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie