Bc. Michaela Spurná

Diplomová práce

Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol aneb postoje učitelů k pedagogickému výzkumu

Educational research through the eyes of lower and upper secondary schools teachers, or the attitudes of teachers towards educational research
Anotace:
Předkládaná diplomová práce přispívá do doposud skromně otevřené problematiky vztahů mezi pedagogickým výzkumem a pedagogickou praxí (učiteli). Cílem práce bylo zjistit postoje 259 (náhodně vybraných) učitelů základních a středních škol k pedagogickému výzkumu, resp. zjistit faktory, které tyto postoje ovlivňují. Postoje byly měřeny pomocí dotazníku se škálovanými položkami a zjištěná data byla zpracována …více
Abstract:
The diploma thesis concerns the not so often addressed issue of the relationship between educational research and educational practice (teachers). The aim of the thesis was to investigate the attitudes of 259 (randomly selected) teachers of lower and upper secondary schools towards educational research, and find out which factors influence them. The attitudes were measured with a questionnaire with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta