Bc. Eva Vaverková

Diplomová práce

Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv spektrofotometrickou a potenciometrickou titrací

Determination of dissociation constant of some drugs using spectrophotomentric and potentiometric titration data
Anotace:
Metodou potenciometrické titrace byla stanovena termodynamická disociační konstanta léčiva hydroxyurea při teplotách 25°C a 37°C. Regresní analýzou naměřených dat pomocí programů ESAB a HYPERQUAD byly na základě nejlepší těsnosti proložení určeny smíšené disociační konstanty pKa. Ze závislosti stanovených smíšených disociačních konstant na odmocnině z iontové síly při teplotách 25°C a 37°C byly regresní …více
Abstract:
The thermodynamic dissociation constant of hydroxyurea was estimated using potenciometric titration data at 25°C and 35°C. The mixed dissociation constants pKa were estimated on the basis of a goodness-of-fit by the regression analysis of potenciometric data using two programs ESAB and HYPERQUAD. From dependence of dissociation constants on the root of the ionic strenght at 25°C and 37°C by the non …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaverková, Eva. Stanovení disociačních konstant vybraných léčiv spektrofotometrickou a potenciometrickou titrací. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická