Bc. Veronika Procházková

Diplomová práce

Vnější kontrola veřejné správy

External Supervision of Public Administration
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem Vnější kontrola veřejné správy. Úvodní kapitola se věnuje vývoji veřejné správy, vysvětlení pojmu vnější kontrola veřejné správy a její podstaty. Následující kapitola popisuje jednotlivé instituty vnější kontroly. Samostatná kapitola je věnována kontrole veřejné správy, která je vykonávaná zastupitelskými orgány jak na celostátní, tak na místní úrovni. Poslední …více
Abstract:
This thesis deals with external control of public administration. The introductory chapter is devoted to the development of public administration, the explanation of external control of public administration and its essence. The following section describes the various institutes external control. A separate chapter is devoted to the control of public administration, which is carried out by representative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta