Theses 

Marketingový výzkum jako opora strategického řízení kulturních institucí – Bc. Šárka Kolejková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Šárka Kolejková

Diplomová práce

Marketingový výzkum jako opora strategického řízení kulturních institucí

Marketing research as support for strategic management of cultural institutions

Anotace: Kulturní instituce v různých zemích světa v současnosti čelí podobným náročným podmínkám své existence. Vhodným způsobem, jak mohou tyto subjekty dosáhnout ekonomické stability, úspěšného rozvoje a smysluplné existence, je strategický styl řízení. Tento druh managementu vyžaduje pro své správné a efektivní fungování dostatek přesných a aktuálních informací. Ideálním nástrojem pro obstarávání těchto důležitých podkladů je marketingový výzkum. Cílem této diplomové je zjistit, jaké jsou konkrétní možnosti propojení strategického řízení a marketingového výzkumu v případě kulturních institucí. Jsou zkoumány výzvy, kterým tyto subjekty v současnosti čelí, specifika a omezení strategického stylu řízení v kulturních organizacích. Představeny jsou různé metody a podoby marketingového průzkumu. Součástí práce je také úvaha nad konkrétními přínosy a způsoby využití marketingových šetření při strategickém řízení kulturních institucí.

Abstract: Cultural institutions in different countries worldwide currently face similar challenging conditions of their existence. Appropriate way for these entities to achieve economic stability, successful development and meaningful existence, is an implementation of strategic management. This style of management requires for its proper and effective functioning enough accurate and updated information. Marketing research is an ideal tool for obtaining the important data. The aim of this thesis is to identify possibilities of interconnection between strategic management and marketing research in case of cultural institutions. Challenges that these entities currently face, specifics and limitations of strategic management in cultural organizations were examined. Various methods and forms of marketing research were introduced as well. The thesis also contains consideration of specific benefits and usages of marketing surveys for strategic management of cultural institutions.

Klíčová slova: kultura, kulturní instituce, marketingový výzkum, strategické řízení, strategický management, culture, cultural institution, cultural organization, marketing research, survey, strategic management, strategic planning

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz