Lenka EFFENBERGEROVÁ

Bakalářská práce

Výzkum zvládání náročných situací v průběhu interakce pracovníků Domova se zvláštním režimem s klienty s diagnózou Alzheimerova nemoc a demence

Qualitative research into management of challenging situations by workers in the Long Term Care facility with a special regime for clients diagnosed with Alzheimer's disease and dementia.
Anotace:
Práce se zabývá vznikem a řešením náročných situací mezi klienty s diagnózou Alzheimerova choroba a demence a pracovníky pobytové sociální sluţby Domov se zvláštním reţimem a jejich vzájemné interakce. V teoretické části se soustředí na objasnění samotné diagnózy včetně jejích projevů, s tím související paměť a její poruchy a komunikaci. Popisuje náročné situace vyskytující se při péči o takto nemocné …více
Abstract:
This work deals with the origin and the solutions of difficult situations between clients diagnosed with Alzheimer disease and dementia and workers of the residential social service with special regime home and their interactions. The theoretical part will concentrate on clarification of the diagnosis, including symptoms, the associated memory and its disorders and communication. The work describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Vaněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EFFENBERGEROVÁ, Lenka. Výzkum zvládání náročných situací v průběhu interakce pracovníků Domova se zvláštním režimem s klienty s diagnózou Alzheimerova nemoc a demence. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8qovem 8qovem/2
30. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 3. 2012
Bulanova, L.
31. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.