Bc. Jan Difko

Bachelor's thesis

Teplotní regulátor založený na platformě Arduino

Temperature controller based on Arduino platform
Anotácia:
V této bakalářské práci je popsán systém teplotního regulátoru pro řízení průmyslového ohřívače vzduchu využívající programovatelnou platformu Arduino Uno. Systém se skládá ze tří částí – řídicí jednotky, programu pro mikrokontrolér a ovládací aplikace. Realizace systému zahrnuje sestavení řídicí jednotky z modulu Arduino, senzoru teploty a vytvoření programového vybavení pro všechny části. Každá část …viac
Abstract:
This bachelor thesis describes a system of temperature controller for control of an industrial air heater, which use the programmable platform Arduino Uno. The system consists of three main parts - the control unit, the program for microcontroller and the control application. Realisation of the system includes the control units of the Arduino module, the temperature sensor, and the creation of software …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní