Bc. Jan Difko

Bachelor's thesis

Teplotní regulátor založený na platformě Arduino

Temperature controller based on Arduino platform
Abstract:
V této bakalářské práci je popsán systém teplotního regulátoru pro řízení průmyslového ohřívače vzduchu využívající programovatelnou platformu Arduino Uno. Systém se skládá ze tří částí – řídicí jednotky, programu pro mikrokontrolér a ovládací aplikace. Realizace systému zahrnuje sestavení řídicí jednotky z modulu Arduino, senzoru teploty a vytvoření programového vybavení pro všechny části. Každá část …more
Abstract:
This bachelor thesis describes a system of temperature controller for control of an industrial air heater, which use the programmable platform Arduino Uno. The system consists of three main parts - the control unit, the program for microcontroller and the control application. Realisation of the system includes the control units of the Arduino module, the temperature sensor, and the creation of software …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní