Bc. Ján Hudeček

Bakalářská práce

Continuous Integration Chain Visualization and Optimization

Continuous Integration Chain Visualization and Optimization
Anotace:
Táto práca sa zaoberá analýzou reťazca kontinuálnej integrácie používaného pri vývoji Y Soft SafeQ v spoločnosti Y Soft Corporation. Prvá časť bakalárskej práce popisuje teoretické východiská a obsahuje výzkum terajšieho stavu reťazca kontinuálnej integrácie používaného v spoločnosti Y Soft. Druhá čast popisuje implementáciu aplikácií vizualizujúcich daný reťazec a jeho nedostatky. Práca pokračuje …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the continuous integration pipeline used when developing Y Soft SafeQ at Y Soft Corporation. The first part of the thesis contains the theoretical background, as well as an examination of the current state of the continuous integration chain at Y Soft Corporation. The second part describes the implementation of applications visualizing the chain and its inefficiencies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Mgr. Katarína Hrabovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky