Ing. Rudolf Mrzena

Doctoral thesis

Integrované systémy veřejné osobní dopravy a jejich vliv na životní prostředí

Integrated Systems of Public Transport and their Impact on the Environment
Abstract:
Disertační práce řeší problematiku vlivu integrovaných dopravních systémů na okolí ve vztahu k udržitelnému rozvoji dopravy a jejich přínosu ke zlepšení stavu životního prostředí v dané lokalitě. Problematika je řešena pomocí určování a vyhodnocování přínosů a negativ jednotlivých dopravních oborů s využitím technicko-technologických poznatků z oblasti působení uvažovaných dopravních oborů na okolí …more
Abstract:
The dissertation is focused on environmental impact of integrated systems of public transport in relation to sustainable transport development and theirs contributions to the state of the environment and transport in a given locality. Problem is solved by identifying and evaluating the benefits and negatives of transport modes using technical-technological knowledge of the impact of transport on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mrzena, Rudolf. Integrované systémy veřejné osobní dopravy a jejich vliv na životní prostředí. Pardubice, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Doctoral programme / field:
Technique and Technology in Transport and Communications / Technology and Management in Transport and Telecommunications: Technology