Bc. Tomáš Majda

Master's thesis

Zdravý životní styl versus sedavé zaměstnání

Healthy life style v. sedentary professions
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zdravým životním stylem versus sedavé zaměstnání. Hlavním cílem práce je analyzovat zdravý životní styl u zaměstnanců v olomoucké firmě Správa nemovitostí Olomouc, a. s. Práce se věnuje obecným pojmům pohyb a pohybová aktivita a na základě dostupných materiálů charakterizuje zdravý životní styl. V další části diplomové práce se zabýváme rozborem stravy a dostatkem …more
Abstract:
A submitted thesis is concerned with a healthy lifestyle and sedentary work. The main goal of the thesis is to analyse the healthy lifestyle of employees in a company in Olomouc called Správa nemovitosí Olomouc, a. s. The thesis is about general definiton as movement and physical activity. Based on available information the thesis is characterizing the healthy lifestyle. The next part of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Reader: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií