Jan Trunečka

Bakalářská práce

Rodinný dům - návrh vytápění pomocí kondenzačního kotle

Family house - Design of Heating by Condensing Boiler
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění rodinného domu pomocí plynového kondenzačního kotle. Práce obsahuje stavebně konstrukční řešení objektu, posouzení stavebních konstrukcí z tepelně technického hlediska, výpočet tepelných ztrát objektu, energetický štítek obálky budovy a návrh plynového kondenzačního kotle a způsobu ohřevu teplé vody. Vytápění je řešeno deskovými otopnými tělesy. Ohřev teplé …více
Abstract:
TRUNEČKA, Jan. Family House – Family house - Design of Heating by Condensing Boiler. Ostrava, 2020. Bachelor thesis. VŠB–Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. Thesis supervisor: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. The thesis aims at a design of the heating for the family house using the condensing boiler. The thesis includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Iveta Skotnicová
  • Oponent: Martin Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava