Bc. Lenka BERANOVÁ

Diplomová práce

Skupinová a kooperativní výuka v předmětu český jazyk a literatura na střední škole

Cooperative Learning and Group Work in Czech Language Arts Classes
Anotace:
Diplomová práce zkoumá využití skupinové a kooperativní výuky v jazykové a slohové složce předmětu český jazyk a literatura na střední škole. Teoreticky popisuje podstatu obou organizačních forem a vymezuje odlišnosti v jejich chápání. Dále obsahuje soubor teoreticky navržených aktivit pro skupinovou práci, které mohou být při výuce různých obsahů českého jazyka využity. V praktické části práce byla …více
Abstract:
Diploma work investigates the use of group work and cooperative learning in grammar, stylistic and communicative part of Czech language arts classes at secondary school. It theoretically describes the features of both organizational forms and specifies the differences in understanding of them. It includes the collection of designed group work activities which could be used for teaching of different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012
Zveřejnit od: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERANOVÁ, Lenka. Skupinová a kooperativní výuka v předmětu český jazyk a literatura na střední škole. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická