Bc. Lucie MAŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME´s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti

Project implementation of financial reporting under IFRS for SME's in the XY Company, Inc. and the impact of the financial analysis of companies examined
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME´s do společnosti XY, a.s., a poukázat na to, co všechno je třeba učinit při přechodu na tento standard. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení rozdílů mezi standardem IFRS for SME´s, IAS/IFRS a českou účetní legislativou. V praktické části diplomové práce jsou nejdříve podrobně analyzovány …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to develop a project to implement financial reporting under IFRS for SME's in the XY Company, Inc. and point out what you need to make the transi-tion to this standard. The theoretical part is focused on explaining the differences between the IFRS for SME's, IAS / IFRS and Czech accounting legislation. The practical part of the thesis are first ana-lyzed in detail the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Identifikátor: 22057

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇÁKOVÁ, Lucie. Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME´s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe