Nikol Zimová

Bachelor's thesis

Monitoring plevelů na vybraném úseku železnice

Weed monitoring in the selected section of the railway
Abstract:
Cílem bakalářské práce na téma “Monitoring plevelů na vybraném úseku železnice“ bylo sledování a hodnocení vegetace na železnici v lokalitách Brno-Maloměřice a Brno-Trnitá a zhodnocení výskytu plevelů z rostlinolékařského pohledu. Hodnoceno bylo druhové složení vegetace, pokryvnost druhů na stanovištích a procentuální zastoupení jednotlivých druhů během pozorování na náspech a blízkém okolí a v kolejišti …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis on the topic "Weed monitoring in the selected section of the railway" was to monitor and evaluate the vegetation on the railway in Brno-Maloměřice and Brno-Trnitá and to evaluate the occurrence of weeds from the phytosanitary viewpoint. The species composition, coverage in habitats and the percentage of individual species during observation on embankments and in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta