Jitka Dočekalová

Bakalářská práce

Monitoring výskytu zemědělsky významných plevelů na železnici

Monitoring the occurrence of important agricultural weeds on the railway
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit druhové složení rostlin v okolí železniční trati (Brno – Troubsko), a to přímo v kolejišti, v bezprostředním sousedství a na blízkém zemědělském pozemku. Byla stanovena vegetační pokryvnost nalezených druhů rostlin, výsledky byly zpracovány segmentovanou analýzou (DCA) a kanonickou korespondenční analýzou (CCA). V první stanovené linii (železniční trať) měly …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to determine the species composition of plants in the vicinity of the railway line (Brno – Troubsko), directly on the railway track, in the close proximity and on the nearby agricultural land. The vegetation cover of the plant species found was determined, and the results were processed by Detrended Correspondence Analysis (DCA) and Canonical Correspondence Analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Ivana Rypová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta