Nikol Zimová

Bakalářská práce

Monitoring plevelů na vybraném úseku železnice

Weed monitoring in the selected section of the railway
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma “Monitoring plevelů na vybraném úseku železnice“ bylo sledování a hodnocení vegetace na železnici v lokalitách Brno-Maloměřice a Brno-Trnitá a zhodnocení výskytu plevelů z rostlinolékařského pohledu. Hodnoceno bylo druhové složení vegetace, pokryvnost druhů na stanovištích a procentuální zastoupení jednotlivých …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis on the topic "Weed monitoring in the selected section of the railway" was to monitor and evaluate the vegetation on the railway in Brno-Maloměřice and Brno-Trnitá and to evaluate the occurrence of weeds from the phytosanitary viewpoint. The species composition, coverage in habitats and the percentage of individual species during observation on embankments and in the …více
 

Klíčová slova

železnice plevely vegetace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta