Bc. Kateřina Ševčíková

Master's thesis

Narativní analýza postojů ke smrti pracovníků v pomáhajících profesích

Narrative analysis of attitudes toward death of workers in the helping professions
Abstract:
Diplomová práce „Narativní analýza postojů ke smrti pracovníků v pomáhajících profesích“ si klade za cíl prozkoumat postoje ke smrti v pomáhajících profesích, přičemž výzkumné šetření je založeno na komparaci dvou skupin: zaměstnanců Domova pro seniory a studentů sociální pedagogiky. Výzkumná část se skládá z vyhodnocení analýzy narativních rozhovorů. Diplomová práce umožňuje lépe porozumět přístupu …more
Abstract:
The thesis „Narrative analysis of attitudes toward death of workers in the helping professions" aims to explore attitudes towards death in the helping professions. Research is based on the comparation of two groups: employees of Home for the elderly and students od social education. The research part consists of evaluating narrative interviews. The thesis makes it easier to understand the approach …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta