Mgr. Monika Perutková

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí jako veřejný zájem

Environmental Protection as a Public Interest
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na ochranu životního prostředí jako veřejného zájmu. Diplomová práce zpracovává veřejný zájem na ochraně životního prostředí v historických souvislostech, vymezuje veřejný zájem jako neurčitý právní pojem ve vazbě na ochranu životního prostředí. Pozornost je věnována vyjádření veřejného zájmu na ochraně životního prostředí v právních předpisech. Je popsáno konkrétní nalézání …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on environmental protection as a public interest. The diploma thesis deals with the public interest in historical context, defines public interest as an indefinite legal term in connection with environmental protection. The attention is given to verbalization of public interest of environmental protection in legal regulations. Specific finding of public interest is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta