Ing. Lukáš BARTOŇ

Disertační práce

Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska

Knowledge system for design active magnetic bearing system
Anotace:
Předložená dizertační práce se zabývá shromážděním báze znalostí o magnetických ložiskách, porovnání způsobů uložení rotorů s důrazem na uložení v magnetickém poli. Práce popisuje jednotlivé části systému aktivního magnetického ložiska, které lze využít při tvorbě znalostního systému. Hlavní část práce je věnována návrhu metody postupu výpočtů pro aktivní radiální heteropolární magnetické ložisko. …více
Abstract:
This thesis is concerned with assembling a knowledge base about magnetic bearings. It compares way of mounting rotors with the accent on mounting in a magnetic field. This thesis describes individual parts of magnetic bearings systems and this knowledge can be used for a knowledge system. The main part of the thesis deals with the proposal of a computational method for active radial heteropolar magnetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇ, Lukáš. Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení