Bc. Lenka Korečková

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and company performance
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit finanční zdraví a výkonnost analyzovaného podniku. Aplikací metod finanční analýzy a metod měření výkonnosti je proveden podrobný rozbor účetních výkazů. Pro zhodnocení krátkodobé výkonnosti podniku je použita ekonomická přidaná hodnota EVA. Na základě těchto analýz je v textu uvedena řada výsledků a doporučení. Pro přesnější představu o hospodaření podniku …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to evaluate financial health and performance of the analyzed enterprise. A detailed analysis of financial statements is performed by means of financial analysis methods and performance measurement methods. Short-term enterprise performance is evaluated through Economic Value Added (EVA). Based on these analyzes, the text lists a number of findings and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance