Bc. Lenka Richterová

Bachelor's thesis

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po operaci syndromu karpálního tunelu

Medical rehabilitation plan and procedure in patient after operation of carpal tunnel syndrome
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu karpálního tunelu. Obecná část práce je zaměřena zejména na anatomii, příčiny a četnost vzniku onemocnění, jeho klinický obraz, diagnostiku a léčbu včetně prevence. Speciální část představuje vybrané rehabilitační metody využitelné při léčbě. Poslední část, kazuistika, pak shrnuje konkrétní případ rehabilitační léčby pacienta po operaci syndromu …more
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the theme of carpal tunnel syndrome. General part of the thesis is mainly focused on anatomy, causes and prevalence of the syndrome, its clinical picture, diagnostics and treatment including prevention. Special part represents selected rehabilitation methods which can be used during therapy. Last part, case report, summarizes specific case of rehabilitation therapy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Eva Drápelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta