RNDr. František Blahoudek

Doctoral thesis

Automata for Formal Methods: Little Steps Towards Perfection

Automata for Formal Methods: Little Steps Towards Perfection
Abstract:
Jako vhodná reprezentace jazyků nekonečných slov jsou ω-automaty hojně využívány ve formálních metodách. Obzvlášťe algoritmy, které analyzují systémy vykazující nekonečné chování, často spoléhají na ω-automaty. Díky efektivním algoritmům pro průnik, sjednocení a test prázdnosti reprezentovaných jazyků pro různé třídy ω-automatů jsou tyto automaty vhodné pro metody ověřování modelu se specifikací zadanou …more
Abstract:
As ω-automata are a convenient representation of languages of infinite words, they are widespread in the area of formal methods; many algorithms that analyze systems with infinite behaviours rely on ω-automata. The efficient algorithms for the intersection, union, and emptiness checking for various classes of ω-automata made them appealing for model checking of properties expressed as ω-regular languages …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
  • Reader: Prof. Orna Kupferman, Prof. Christel Baier

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics