Theses 

Rizika a přínosy partnerství veřejného a soukromého sektoru – Alžběta Holmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alžběta Holmanová

Bakalářská práce

Rizika a přínosy partnerství veřejného a soukromého sektoru

Risks and benefits of Public Private Partnership

Anotace: Hlavním tématem práce je poskytování veřejných statků a služeb metodou veřejně -- soukromého partnerství (PPP). Práce charakterizuje základní principy fungování této metody, její přednosti a kritiku, jíž je vystavena. Práce dále analyzuje vztah mezi korupcí (měřeno indexem vnímaní korupce) a objemem využívání metody PPP (měřeno poměrem hodnoty projektů v zemi x za rok y / výdaje vlády na tvorbu hrubého kapitálu v zemi x za rok y). Cílem práce je pomocí korelační analýzy mezi výše zmíněnými veličinami určit, zda zde existuje pozitivní vztah a jaký má dopad hodnocení metody.

Abstract: The topic of this thesis is providing of public goods and services throw the method of Public-Private partnership (PPP). The thesis is focused on basic principles of PPP, its advantages and the critics the PPP is exposed. The thesis also analyses the relation between corruption (measured by Corruption Perception Index CPI) and the extent of use of PPP (measured by ratio of total value of projects in the country x for year y, divided by general government expenditure: gross capital formation in the country x for year y). The purpose of the analysis is to find out if there is any positive correlation between the above mentioned quantities and what effect this relation has on evaluation of PPP method.

Klíčová slova: Tvorba hrubého kapitálu, Korelační analýza, Index vnímání korupce, Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Keywords: Public Private Partnership (PPP), Correlation analysis, Gross capital formation, Corruption Perception Index

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Petr Jílek
  • Oponent: Gabriela Říhová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29923

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz